Jön a nemzetközi IPA nap! Nyerj egy tálca Borsodi IPA-t! – nyereményjáték szabályzat

Játék megnevezése: „Jön a nemzetközi IPA nap! Nyerj egy tálca Borsodi IPA-t!”

Játék url hivatkozás: https://beerporn.hu/nyerj-borsodi-ipat/

1. A játék szervezője a Beerporn.hu (Knap Gábor e.v. 1112 Budapest, Ördögorom út 9.), a továbbiakban „szervező”.

2. A nyereményjátékban kizárólag 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt. A játékból ki vannak zárva a Borsodi Sörgyár Kft. (3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.) és a Szervező munkatársai és közeli hozzátartozói. A nyereményjáték résztvevőinek minősülnek azok a felhasználók, akik a https://beerporn.hu/nyerj-borsodi-ipat/ oldalon található adatbeviteli mezőben megadják az e-mail címüket, illetve kitöltik az oldalon található kvízt. A játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

3. A játék időtartama: 2020. július 30. 06:00 – 2020. augusztus 2. 24:00.

4. A Játék menete: A játékos a https://beerporn.hu/nyerj-borsodi-ipat/ oldalon található kvíz kitöltését követően az adatbeviteli mező segítségével megadja az e-mail címét a szervezőnek. A megadott e-mail címeket a szervező, a játék – 3. pontban látható – lezárultát követően, 24 órán belül online véletlenszám generátorral (https://www.random.org/) sorrendbe állítja, és az első 5 cím tulajdonosát tekinti nyertesnek, majd a játék során megadott e-mail címükön értesíti őket.

Amennyiben valamely nyertes 48 órán belül nem reagál a szervező nyereményértesítőjére, a sorsolás folyamán generált nyerteslista 6., 7., stb. helyezettje lép a nyertesek közé. A nyeremény átvételével kapcsolatos utazási, stb. költségek nyertest terhelik. A nyeremény átvételének egyeztetésekor a nyertes játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt felelősség nem terheli.

5. Nyeremény: 5×1 tálca Borsodi IPA sör, továbbiakban „nyeremény”. A nyeremény készpénzre nem váltható, átvételének részleteit szervező közvetlenül a nyertesekkel egyezteti.

6. Egyéb rendelkezések: Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A játékban cselekvőképtelenek kizárólag a törvényes képviselőjük útján vehetnek részt.

A játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://beerporn.hu/jon-a-nemzetkozi-ipa-nap-nyerj-egy-talca-borsodi-ipa-t-nyeremenyjatek-szabalyzat oldalon.

A szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

7. Adatkezelés: A játék vonatkozásában adatkezelő a szervező. A játékban való részvétel során, az e-mail cím megadásával a játékosok tudomásul veszik és elfogadják a Beerporn.hu adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat. A játékosok által megadott e-mail címek a Beerporn.hu hírlevél adatbázisába kerülnek, és eseti céllal a szervező hírlevelet, vagy marketing célú üzenetet küldhet rájuk. A hírlevélről való leiratkozás minden levélben megtalálható, és bármikor megtehető.

A BeerPorn.hu a MailerLite szolgáltatást használja a hírlevelek kiküldéséhez. Amennyiben a játékosok e-mail címüket megadják a játék során, elfogadják, hogy e-mail címüket a rendszer a MailerLite szerverére továbbítja, ahol azokat az Adatkezelési szabályzatban és a Felhasználási feltételekben foglaltaknak megfelelően kezelik.

Budapest, 2020. július 21.